Vi har i utgangspunktet nok kapasitet til å dekke behovet til de fleste arrangement:

Toaletter

  • 150 x standard toalettkabiner
  • 15 x anleggstoaletter
  • 15 x urinaler
  • 5 x hc kabiner
  • 4 x toalettvogner med fire toaletter
  • 2 x toalettvogner med ti toaletter og fire urinaler
  • 1 x henger med 1 manns toalett
  • 1x  henger med 2 mans toalett

Letthus

  • 1 x 8-manns letthus
  • 3 x 4-manns letthus