Forskjellige typer toalettkabiner med tank (septikk) til bruk som:

  • anleggstoaletter
  • festivaltoaletter
  • midlertidige toaletter

Enkel transport på bilhenger/lastebil. Fleksibel plassering. Krever hverken strøm- eller vanntilkobling. Dispenser for håndsprit.