Alle våre mobile toaletter kan enten hentes selv eller leveres av oss.

Henting og tømming håndteres av oss. Vi er godkjent mottak for septikk og har eget deponeringsanlegg. Tømming inngår i prisen.