Med unntak av våre mest moderne toalettvogner som har varmt vann, varmelement og lys krever våre mobile toalettløsninger kun et sted de kan plasseres. Toalettkabinene er utstyrt med dispenser for håndsprit.